August 3, 2018

Học tiếng Trung qua bài hát: 单身情歌(Bản tình ca cô đơn)


Cùng học tiếng Trung qua bài hát bản tình ca cô đơn. Trong bài có pinyin, lời dịch và những từ mới cần lưu ý. Chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ.

抓不住愛情的我

zhuā bú zhù ài qíng de wǒ

Tôi không nắm bắt được tình yêu

troa pú tru ai trính tơ ủa

總是眼睜睜看它溜走

zǒng shì yǎn zhēng zhēng kàn tā liū zǒu

Luôn trừng mắt nhìn nó biến mất.

trủng sư rẻn trâng trâng khan tha liêu chẩu

世界上幸福的人到處有

shì jiè shàng xìng fú de rén dào chù yǒu

Người hạnh phúc trên thế gian có khắp nơi

sư chia sang xing phú tơ rấn tao su rẩu

為何不能算我一個

wèi hé bù néng suàn wǒ yí gè

Vì sao không thể tính thêm tôi chứ ?…

guây hớ pu nấng soan ủa y cơ

為了愛孤軍奮鬥

wèi le ài gū jūn fèn dòu

Vì tình yêu tôi phải đơ​​n độc phấn đấu

guây lơ ai cu truyn phân tâu

早就吃夠了愛情的苦

zǎo jiù chī gòu le ài qíng de kǔ

Từ lâu đã nếm đủ đau khổ ái tình

trảo chiêu sư câu lơ ai trính tơ khủ

在愛中失落的人到處有

zài ài zhōng shī luò de rén dào chù yǒu

Những người thất tình có khắp nơi

trai ai trung sư luô tơ rấn tao su rẩu

而我只是其中一個

ér wǒ zhǐ shì qí zhōng yí gè

Và tôi chỉ là một trong số đó

ớ ủa trử sứ trí trung y cơ

愛要越挫越勇

ài yào yuè cuò yuè yǒng

Yêu càng thất bại, càng phải dũng cảm

ai eo ruê suô ruê rủng

愛要肯定執著

ài yào kěn dìng zhí zhuó

Yêu phải chấp nhận cố chấp

ai eo khẩn tinh trứ truố

每一個單身的人得看透

měi yí gè dān shēn de rén dé kàn tòu

Mỗi một người cô đơn đều phải nhìn thấy rõ

mẩy y cơ tân sân tơ tơ rấn tớ khan thâu

想愛就別怕傷痛

xiǎng ài jiù bié pà shāng tòng

Muốn yêu thì đừng có sợ đau thương.

xẻng ai chiêu pía pha sang thung

找一個最愛的深愛的想愛的親愛的人

zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rén

Tìm một người yêu sâu sắc, muốn yêu, thân yêu nhất

trảo y cơ chuôi ai tơ sân ai tơ xẻng ai tơ trin ai tơ rấn

來告別單身

lái gào bié dān shēn

để cáo biệt đơn côi

lái cao pía tan sân

一個多情的癡情的絕情的無情的人

yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rén

Một người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình

y cơ tuô trính tơ sư trính tơ truế trính tơ ú trính tơ rấn

來給我傷痕

lái gěi wǒ shāng hén

cho tôi vết thương

lái cấy ủa sang hấn

孤單的人那麼多

gū dān de rén nà me duō

Người cô đơn sao nhiều thế

cu tan tơ rấn na mơ tuô

快樂的沒有幾個

kuài lè de méi yǒu jǐ gè

Người vui vẻ chẳng có vài người

khoai lơ tơ mấy rẩu chỉ cơ

不要愛過了錯過了留下了單身的我獨自唱情歌

bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gē

Đừng bỏ lỡ tình yêu để lại một mình tôi cô đơn hát tình ca.

pú eo ai quô lơ suô cuô lơ liếu xa lờ tan sân tơ ủa tú trư sang trính cơ
————————————————– ———
為了愛孤軍奮鬥

wèi le ài gū jūn fèn dòu

Vì tình yêu tôi phải đơ​​n độc phấn đấu

guây lơ ai cu truyn phân tâu

早就吃夠了愛情的苦

zǎo jiù chī gòu le ài qíng de kǔ

Từ lâu nếm đủ vị đắng tình yêu
trảo chiêu sư câu lơ ai trính tơ khủ

在愛中失落的人到處有

zài ài zhōng shī luò de rén dào chù yǒu

Người thất bại đường tình có khắp nơi

trai ai trung sư luô tơ rấn tao su rẩu

而我不是最後一個

ér wǒ bú shì zuì hòu yí gè

Mà tôi không phải là người cuối cùng

ớ ủa trử sứ trí trung y cơ

愛要越挫越勇

ài yào yuè cuò yuè yǒng

Yêu càng thất bại, càng phải can đảm

ai eo ruê suô ruê rủng

愛要肯定執著

ài yào kěn dìng zhí zhuó

Yêu phải chấp nhận cố chấp

ai eo khẩn tinh trứ truố

每一個單身的人得看透

měi yí gè dān shēn de rén dé kàn tòu

Mỗi một người cô đơn phải nhìn thấy rõ

mẩy y cơ tân sân tơ tơ rấn tớ khan thâu

想愛就別怕傷痛

xiǎng ài jiù bié pà shāng tòng

muốn yêu thì đừng sợ đau thương

xẻng ai chiêu pía pha sang thung

找一個最愛的深愛的想愛的親愛的人

zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rén

Tìm một người yêu sâu sắc, muốn yêu, thân yêu nhất

trảo y cơ chuôi ai tơ sân ai tơ xẻng ai tơ trin ai tơ rấn

來告別單身

lái gào bié dān shēn

để cáo biệt đơn côi

lái cao pía tan sân

一個多情的癡情的絕情的無情的人

yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rén

Một người đa tình, si tình, tuyệt tình, vô tình

y cơ tuô trính tơ sư trính tơ truế trính tơ ú trính tơ rấn

來給我傷痕

lái gěi wǒ shāng hén

mang đến cho tôi vết thương.

lái cấy ủa sang hấn

孤單的人那麼多

gū dān de rén nà me duō

Người cô đơn nhiều thế

cu tan tơ rấn na mơ tuô

快樂的沒有幾個

kuài lè de méi yǒu jǐ gè

Người vui vẻ không có mấy người

khoai lơ tơ mấy rẩu chỉ cơ

不要愛過了錯過了留下了單身的我獨自唱情歌

bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gē

Đừng bỏ lỡ tình yêu để lại mình tôi cô đơn một mình hát tình ca.

pú eo ai quô lơ suô cuô lơ liếu xa lờ tan sân tơ ủa tú trư sang trính cơ.
————————————————– ————————-

找一個最愛的深愛的想愛的親愛的人

zhǎo yí gè zuì ài de shēn ài de xiǎng ài de qīn ài de rén

Tìm một người yêu nhất, sâu sắc nhất, muốn yêu nhất và thân thiết nhất

來告別單身

lái gào bié dān shēn

để cáo biệt đơn côi

一個多情的癡情的絕情的無情的人

yí gè duō qíng de chī qíng de jué qíng de wú qíng de rén

來給我傷痕

lái gěi wǒ shāng hén

傷心的人那麼多

shāng xīn de rén nà me duō
Có rất nhiều người đau lòng

我應該勇敢地過

wǒ yīng gāi yóng gǎn dì guò

Tôi phải dũng cảm để vượt qua

不要愛過了錯過了留下了單身的我獨自唱情歌

bú yào ài guò le cuò guò le liú xià le dān shēn de wǒ dú zì chàng qíng gē

Đừng bỏ lỡ tình yêu để lại mình tôi cô đơn một mình hát tình ca.
————————————————– ——-
這首真心的痴心的傷心的單身情歌誰與我來和
zhè shǒu zhēn xīn de chī xīn de shāng xīn de dān shēn qíng

(Visited 2,778 times, 1 visits today)