December 8, 2017

Học tiếng Trung giao tiếp: Giới thiệu và làm quen


Khi học tập và làm việc tại Đài Loan. Chắc chắn các bạn sẽ phải làm quen, tiếp xúc với người bản địa. Nhưng có rất nhiều bạn, không biết làm thế nào để làm quen với người bản địa, gặp người ta nói những gì? 

阿樣:你好,你叫什麼名字

Ā yàng: Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzì

Chào em, em tên gì?

小花: 我叫阮清花

Xiǎohuā: Wǒ jiào ruǎnqīnghuā

Em tên Nguyễn Thanh Hoa

阿樣:你好,阮清花,你是哪國人?

Ā yàng: Nǐ hǎo, ruǎnqīnghuā nǐ, nǐ shì nǎ guórén?

Chào Nguyễn Thanh Hoa, em là người nước nào?

小花:你猜猜。

Xiǎohuā: Nǐ cāi cāi.

Anh đoán thử xem

阿樣:我猜你一定是越南人

Ā yàng: Wǒ cāi nǐ yīdìng shì yuènán rén

Anh đoán em là người Việt Nam

小花:猜對了,你是真聰明!你呢

Đoán đúng rồi, anh thật thông minh. Còn anh

Xiǎohuā: Cāi duìle, nǐ shì zhēn cōngmíng! Nǐ ne

阿樣:我叫陳吉祥。你來台灣多長時間?
Ā yàng: Wǒ jiào chén jíxiáng.  Nǐ lái táiwān duō cháng shíjiān?

Ủa cheo chấn chí xéng. Nỉ lái thái oan tua cháng sứ chiên?

Anh tên Trần Cát Tường。Em đến Đai Loan bao lâu rồi?
小花: 五個月了。

Xiǎohuā: Wǔ gè yuèle

Ủ cua zuê lơ.

Dạ, Em đến Đài Loan 5 tháng rồi!
阿样:哦,我可以請你喝咖啡嗎?

Ó, wǒ kěyǐ qǐng nǐ hē kāfēi ma?
Oh, ủa khứa ỷ chính nỉ khưa kha phây ma?

Ồ! Anh có thể mời em đi uống cafe được không?
小花:  不好意思,現在我有事了。下次好嗎?

Bù hǎoyìsi, xiànzài wǒ yǒushìle. Xià cì hǎo ma?
Bu hảo y sư, xen chai úa ziểu sư lơ. xia chư hảo ma?
Thạt ngại quá! Bây giờ em có việc mất rồi. Hẹn anh lần sau nhé!

阿样: 你可以給我你的手機號碼嗎?

Nǐ kěyǐ gěi wǒ nǐ de shǒujī hàomǎ ma?
Nỉ khứa ỷ cấy ủa nỉ tờ sẩu chi hao mả ma?
Em có thể cho anh xin số điện thoại được không?
小花: 好的Hǎo de

Hảo tợ
Được ạ.
阿样: 再見.

Ā yàng: Zàijiàn

chai chiên

Tạm biệt

小花:再見

Ā yàng: Zàijiàn.

chai chiên

Tạm biệt

Theo: xiaoyan

Thực hiện bởi đội ngữ tintaiwan.net copy vui lòng để nguồn

(Visited 1,191 times, 1 visits today)