July 26, 2017

Học tiếng trung giao tiếp: Các câu thường dùng chia tay- Tạm biệt


Hoc tieng Trung đã lâu nhưng các bạn đã biết hết các câu nói người Trung Quốc dùng để chào tạm biệt chưa? Vậy bài học hôm nay sẽ cung cấp cho bạn các cách chào tạm biệt. Các bạn mới học vào học nhé, những bạn biết rồi thì cũng vào tham khảo xem có mẫu nào mình chưa biết nhé!

1. 再見 / Zàijiàn/ chai chen :Tạm biệt

2. 明天見/ Míngtiān jiàn/míng then chen : Ngày mai gặp.

3. 一會見 / Yí huì jiàn/ ý huây chen : Chút nữa gặp.

4. 明天我要回國了./ Míngtiān wǒ yào huíguóle./mính thiên ủa giao huấy cúa lơ : Ngày mai tôi phải về nước rồi.

5. 祝你平安,健康. / Zhù nǐ píng’ān, jiànkāng. /chu nỉ píng an chen khang : Chúc bạn bình an khoẻ mạnh.

6. 有機會再見面. /Yǒu jīhuì zài jiànmiàn. /yểu chi huây chai chen miên :Có cơ hội tôi sẽ gặp lại

7. 我希望能再見到你。 / Wǒ xīwàng néng zàijiàn dào nǐ./ủa xi uang nấng chai chen nỉ: Tôi hy vọng có thể gặp lại bạn.

8. 不要忘了我。 /. Búyào wàngle wǒ./bú eo uang lơ ủa : Đừng quên tôi nhé.

9. 到那兒我會給你打電話。 / Dào nàr wǒ huì gěi nǐ dǎ diànhuà./tao na ủa huây cấy nỉ tả ten hoa : Đến đó tôi sẽ gọi điện cho bạn.

10. 明天你走了,我們特意來看望你們的。 / Míngtiān nǐ zǒule, wǒmen tèyì lái kànwàng nǐmen de./mính thiên nỉ chẩu lơ , ủa mân thưa y lái khan uang nỉ mân tợ: Ngày mai các bạn đi rồi, chúng tôi đến thăm các bạn.

11. 你們還有什麼需要幫忙嗎? / Nǐmen hái yǒu shénme xūyào bāngmáng ma?/nỉ mân hái yểu sẩn mơ xuy giao pang máng ma ?: Các bạn có cần giúp đỡ gì không?

12. 該辦的都已經辦好了。 /Gāi bàn de dōu yǐjīng bàn hǎole./cai pan tợ tâu ỷ chinh ban hảo lơ : Việc cần làm đã làm hết rồi.

13. 我們十分感謝。 / Wǒmen shífēn gǎnxiè./ủa mân sứ phân cản xia : Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn.

14. 回去後,請向你們的親人問好。 / Huíqù hòu, qǐng xiàng nǐmen de qīnrén wènhǎo./huấychuy hâu chỉnh xeng nỉ mân tợ chin rấn uân hảo : Khi về, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến gia đình bạn.

15. 請你們有機會再來。 / Qǐng nǐmen yǒu jīhuì zàilái./chính nỉ mân yểu chi huây chai lái : Có dịp mời các bạn trở lại.

Theo:tuhoctiengtrung.vn

(Visited 992 times, 1 visits today)