July 31, 2017

Học tiếng trung giao tiếp: Bạn sống ở đâu


Hôm nay chúng ta cùng đổi chủ đề học tiếng Trung nhé. Bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu học tiếng trung giao tiếp theo chủ đề bạn sống ở đâu.

A: 你住在哪裡?(nǐ zhù zài nǎlǐ?)
Bạn sống ở đâu? / Where do you live?

B: 台北。你呢?(táiběi. nǐ ne?)
Đài Bắc. Thế còn bạn? / Taipei. And you?

A: 我住在花蓮。( wǒ zhù zài huālián)
Mình sống ở Hoa Liên. / I live in Hualian.

B: 哦,花蓮很漂亮。(oh, huālián hěn piàoliang)
Ồ, Hoa Liên rất đẹp. / Oh, Hualian is very pretty.

A:台北也是。(táiběi yě shì)
Đài Bắc cũng vậy. / Taipei is the same.

II, TỪ VỰNG/ VOCABULARY:

– 住 zhù : sống / to live

– 哪里 nǎli : ở đâu / where

– 漂亮 piàoliang : đẹp / pretty, beautiful.

– 也 yě : cũng / also

Theo: funnywithchinese.blogspot.com

(Visited 550 times, 4 visits today)