December 5, 2017

Học tiếng Trung chủ đề: Những câu nói khi tức giận


Trong cuộc sống của chúng ta không thể tránh khỏi những lúc chúng ta cảm thấy tức giận, vậy khi ấy chúng ta sẽ nói thế nào? Hãy cùng khám phá trong bài học hôm nay nhé!

Học tiếng Trung theo chủ đề: Những câu nói khi tức giận

1.你對我什麼都不是

Nǐ duì wǒ shén me dōu bú shì

nỉ tuây ủa sấn mơ tâu pú sư

Đối với tao, mày không là gì

2.你想怎麼樣?

Nǐ xiǎng zěn me yàng ?

Ní xẻng chẩn mơ zang

Mày muốn gì

3.你太過分了!

Nǐ tài guòfèn le !

Nỉ thai cua phân lơ

Mày thật quá quắt/ đán

4.離我遠一點兒!

Lí wǒ yuǎn yì diǎnr !

Lí ủa zoẻn y tiển

Hãy tránh xa tao ra !

5.我再也受不了你啦 !

Wǒ zài yě shòu bù liǎo nǐ lā !

Ủa chai zể sâu bu lẻo nỉ la

Tao chịu hết nổi mày rồi

6.關你屁事!

Guān nǐ pí shì !

Quan nỉ pí sứ

Liên quan gì đến mày

7.管好你自己的事!

guǎn hǎo nǐ zì jǐ de shì !

quản háo nỉ chư chỉ tờ sư!

Lo chuyện của mày trước đ

8.你瘋了!

Nǐ fēng le !

Nỉ phâng lơ!

Mày điên rồi

9.成事不足,敗事有餘。

chéng shì bù zú , bài shì yǒu yú .

chấng sư bu chú, bai sư ziểu úy/

Mày không làm được ra trò gì sao ?

10.從我面前消失!

cóng wǒ miàn qián xiāo shī !/

chúng ủa miên chén xeo sư/

Cút ngay khỏi mặt ta

10.別煩我。

bié fán wǒ .

bía phán ủa

Đừng quấy rầy/ nhĩu tao

11.你氣死我了。

Nǐ qì sǐ wǒ le .

Nỉ chi sứ ủa lơ

Mày làm tao tức chết rồi

12 .臉皮真厚。

Liǎn pí zhēn hòu .

Lẻn pí chân hâu

Mặt mày cũng dày thật

 (Tiểu Vũ)
(Visited 2,268 times, 1 visits today)