December 20, 2018

Học tiếng trung bồi theo chủ đề ăn uống: Cách gọi món ăn (bài 2)


Chào mừng bạn đến chuyên mục tiếng Trung bồi. ở nài học trước, chúng ta đã học về chủ đề bữa sáng. Hôm nay, chúng ta sẽ học những câu giao tiếp khi gọi món ăn nhé!

A: 先生,你想吃什麼?
xiānsheng, nǐ xiǎng chī shénme?
Xen sâng, ní xẻng chư sấn mơ?
Thưa ngài, ngài muốn ăn gì ạ?

B: 我想吃麵。
wǒ xiǎng chī miàn.
Úa xẻng chư men.
Tôi muốn ăn mỳ.

A: 好的,等一下。
hǎo de, děng yīxià.
Hảo tợ, tẩng ý xe.
Được rồi, đợi một lát.

B: 謝謝。
xièxie.
Xiê xiê
Cảm ơn.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.先生 xiānsheng Xen sâng: ngài, ông
2.你 nǐ Nỉ: bạn
3.我 wǒ ủa: tôi
4.想 xiǎng Xẻng: muốn
5.吃 chī chư: ăn
6.什麼 shénme Sấn mơ: cái gì
7.面 miàn men: mỳ
8.好的 hǎo de Hảo tợ: được
9.等 děng Tẩng: đợi
10.一下 yīxià Ý xe: một chốc, một lát
11.謝謝 xièxie Xia xia: cảm ơn

(Visited 225 times, 1 visits today)