December 19, 2018

Học tiếng trung bồi theo chủ đề ăn uống: Bữa sáng (bài 1)


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng trung bồi. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề về ăn uống, bài đầu tiên chúng ta học về bữa sáng và một vài món ăn thường gặp hàng ngày.

A: 要不要喝豆漿?
yào bu yào hē dòujiāng?
Dao pú dao hưa tâu cheng?
Bạn có muốn uống một chút sữa đậu nành không?

B: 好啊!
hǎo a!
Hảo a!

A: 油條吃嗎?
Yóutiáo chī ma?
Dấu théo chư ma?
Thế có ăn bánh quẩy không?

B: 吃!謝謝!
chī! xièxie!
chư!xiê xiê
Có, tôi cảm ơn.
TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.要    yào    dao: muốn
2.要不要    yào bu yào    Dao pú dao: muốn hay không
3.喝    hē    hưa: uống
4.豆漿    dòujiāng    Tâu cheng: sữa đậu nành
5.好    hǎo    Hảo: được
6.油條    yóutiáo    Dấu théo: bánh quẩy
7.吃    chī    chư: ăn
8.謝謝    xièxie    Xiê xiê: cảm ơn

(Visited 430 times, 1 visits today)