September 3, 2018

Học tiếng Trung bồi theo chủ đề: Hỏi về quê quán


Chào mừng bạn đến với chuyên mục học tiếng trung bồi. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bạn cách học về quê quán nhé!

A: 你的老家在哪裡?
nǐde lǎojiā zài nǎli?
Nỉ tơ lảo che chai ná lỉ?
Quê bạn ở đâu?

B: 我從鄉下來。你呢?
wǒ cóng xiāngxià lái. nǐ ne?
ủa trúng xeng xe lái. Nỉ nơ?
Tôi đến từ ngoại ô. Thế còn bạn?

A: 我的老家在臺北市。
wǒde lǎojiā zài Táiběi shì.
ủa tơ lảo che chai thái bẩy sư.
Quê tôi ở Đài Bắc

B: 臺北市是一個好地方。
Táiběi Shì yī ge hǎo dìfang.
thái bẩy sư ý cưa hảo ti phang .
Đài Bắc là một nơi rất tuyệt

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.老家 lǎojiā Lảo che: Quê
2.從 cóng chúng: Từ
3.鄉下 xiāngxià Xeng xe: Ngoại ô
4.在 zài chai: Ở
5.地方 dìfang Ti phang: Nơi

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.家鄉 jiāxiāng Che xeng: Quê hương
2.以前 yǐqián ỷ chén: Trước đây
3.住在 zhùzài Chu chai: Sống ở
4.農村 nóngcūn Núng chuân: Nông thôn
5.城市 chéngshì Chấng sư: Thành thị
6.出國 chūguó Chu cúa: Ra nước ngoài
7.回國 huíguó Huấy cúa: Về nước

(Visited 486 times, 2 visits today)