December 21, 2018

Học tiếng trung bồi theo chủ đề ăn uống: Các loại đồ uống (bài 3)


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng Trung bồi, chuyên mục dành riêng cho các bạn đi xuất khẩu lao động, du lịch. Hôm này chúng ta cùng học về các loại đồ uống thông dụng nhất nhé!

A: 有沒有啤酒?
yǒu méiyǒu píjiǔ?
Dẩu mấy dẩu pí chiểu?
Có bia không?

B: 沒有。
méiyǒu.
Mấy dẩu.
Không có.

A: 有沒有可樂?
yǒu méiyǒu kělè?
Dẩu mấy dẩu khửa lưa?
Có coca không?

B: 沒有。
méiyǒu.
Mấy dẩu.
Không có.

A: 有沒有水?
yǒu méiyǒu shuǐ?
Dẩu mấy dẩu suẩy?
Có nước không?

B: 沒有。
méiyǒu.
Mấy dẩu.
Không có.

A: 好吧。再見!
hǎo ba. zàijiàn!
Hảo pa!chai chen
Đủ rồi, tạm biệt.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.沒有    méiyǒu    Mấy dẩu: không có
2.有沒有    yǒu méiyǒu    Dẩu mấy dẩu: có hay không
3.啤酒    píjiǔ    Pí chiểu: bia
4.可樂    kělè    Khửa lưa: cocacola
5.水    shuǐ    Suẩy: nước
6.好吧    hǎo ba    Hảo pa: được rồi
7.再見    zàijiàn    Chai chen: tạm biệt

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.飲料    yǐnliào    ỉn leo: đồ uống
2.果汁    guǒzhī    Của chư: nước hoa quả
3.酒    jiǔ    Chiểu: rượu
4.喝    hē    hưa: uống
5.什麼    shénme    Sấn mơ: cái gì, gì
6.買    mǎi    Mải: mua

(Visited 376 times, 1 visits today)