October 27, 2018

Học tiếng Trung bồi giao tiếp: Ngày sinh nhật


Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nói chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung.

祝你生日快樂

zhù nǐ shēngrì kuàilè!

Chu nỉ sâng rư khoai lưa!

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

你多大了?

nǐ duōdà le?

Nỉ tua ta lơ?

Bạn bao nhiêu tuổi rồi

生日蛋糕

shēngrì dàngāo

Sâng rư tan cao
Bánh ga tô

生日禮物

shēngrì lǐwù

Sâng rư lỉ u

Món quà sinh nhật

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.祝 zhù chu: Chúc

2.生日 shēngrì Sâng rư: Sinh nhật

3.快樂 kuàilè Khoai lưa: Vui vẻ

4.蛋糕 dàngāo Tan cao: Bánh ga tô

5.禮物 lǐwù Lỉ u: Món quàTrong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nói chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung.

祝你生日快樂

zhù nǐ shēngrì kuàilè!

Chu nỉ sâng rư khoai lưa!

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

你多大了?

nǐ duōdà le?

Nỉ tua ta lơ?

Bạn bao nhiêu tuổi rồi

生日蛋糕

shēngrì dàngāo

Sâng rư tan cao
Bánh ga tô

生日禮物

shēngrì lǐwù

Sâng rư lỉ u

Món quà sinh nhật

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.祝 zhù chu: Chúc

2.生日 shēngrì Sâng rư: Sinh nhật

3.快樂 kuàilè Khoai lưa: Vui vẻ

4.蛋糕 dàngāo Tan cao: Bánh ga tô

5.禮物 lǐwù Lỉ u: Món quà

 

(Visited 344 times, 1 visits today)