April 8, 2019

Học tiếng Trung bồi giao tiếp: Khi ở trạm xe bus


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng Trung bồi, đây là chuyên mục dành riêng cho các bạn lao động Việt Nam tại Đài Loan. Dưới đây là đoạn hội thoại sẽ bắt gặp trong cuộc sống thường ngày.

A: 這兒有車站嗎?
zhèr yǒu chēzhàn ma?
Chưa lỉ dẩu chưa chan ma?
Ở đây có bến xe buýt không?

B: 幾路車?
jǐ lù chē?
Chỉ lu chưa?
xe số mấy?
A: 20路。
èrshí lù.
Ơ sứ lu.
Xe số 20.

B: 在對面。
zài duìmiàn.
Chai tuây men.
Ở đường đối diện.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:
1.這兒    zhèr    Chưa lỉ: ở đây
2.車站    chēzhàn    Chưa chan: bến xe buýt
3.路    lù    lu: đường
4.在    zài    chai: ở
5.對面    duìmiàn    Tuây men: đối diện
6.有    yǒu    Dẩu: có
7.幾    jǐ    Chỉ: cái nào, cái mấy
8.車    chē    chưa: xe cộ

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.前面    qiánmiàn    Chén men: phía trước
2.後面    hòumiàn    Hâu men: đằng sau
3.不知道    bù zhīdào    Pu chư tao: không biết
4.公交車    gōngjiāochē    Cung cheo chưa: giao thông công cộng
5.出租車    chūzūchē    Chu chu chưa: taxi
6.地鐵    dìtiě    Ti thỉa: xe điện ngầm
7.等車    děng chē    Tẩng chưa: đợi xe

(Visited 1,043 times, 1 visits today)