February 19, 2019

Học tiếng Trung bồi “Địa danh Đài Loan”


Bài học ngày hôm nay rất là bổ ích cho các bạn mới sang Đài Loan sống và làm việc. 

Tên 11 thành phố, địa danh của Đài Loan

1. 台湾 tái wãn ( thái oan): Đài Loan
2. 金門 Jīnmén (chin mấn): Kim Môn
3. 馬祖 Mǎzǔ( má chủ): Mã Tổ
4. 澎湖 Pēnghú ( phâng hú): Bành Hồ
5. 綠島  Lǜ dǎo  ( lùy tảo ): Lục Đảo
6. 基隆 Jīlóng( chi lúng ): Cơ Long
7. 臺北 Táiběi ( thái bẩy): Đài Bắc
8. 桃園 Táoyuán ( tháo doén): Đào Viên
9. 新竹 Xīnzhú ( xin chú): Tân Trúc
10. 苗栗 miáolì ( méo li): Miêu Lật
11. 臺中 táizhōng ( Thái chung): Đài Trung

(Visited 235 times, 1 visits today)