December 24, 2018

Học tiếng trung bồi chủ đề ăn uống: Bạn thích ăn gì? (bài 4)


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng Trung bồi, đây là chuyên mục dành riêng cho các bạn đi xuất khẩu lao động chưa kịp học pinyin. Hôm nay chúng ta học những câu giao tiếp ngắn về nội dung hỏi người bạn muốn ăn gì nhé!?

A: 你喜歡吃什麼?

nǐ xǐhuan chī shénme?

Ní xỉ hoan chư sấn mơ?

Bạn thích ăn gì?

B: 我喜歡吃牛肉,你呢?

wǒ xǐhuan chī niúròu, nǐ ne?

Úa xỉ hoan chư niếu râu, nỉ nơ?

Tôi thích ăn thịt bò, bạn thì sao?

A: 我喜歡吃魚。

wǒ xǐhuan chī yú.

Úa xỉ hoan chư úy.

Tôi thích ăn cá

B: 是嗎?我也是!

shì ma? wǒ yě shì!

Sư ma? Úa dể sư!

Vậy à? Tôi cũng vậy

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.喜歡 xǐhuan Xỉ hoan: Thích

2.吃 chī chư: Ăn

3.牛肉 niúròu Niếu râu: Thịt bò

4.你呢 nǐ ne Nỉ nơ: Bạn thì sao

5.也 yě Dể: Cũng

6.魚 yú úy: Cá

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.雞肉 jīròu Chi râu: Thịt gà

2.鴨肉 yāròu Da râu: Thịt vịt

3.羊肉 yángròu Dáng râu: Thịt dê

4.狗肉 gǒuròu Cẩu râu: Thịt chó

5.豬肉 zhūròu Chu râu: Thịt lợn

6.蔬菜 shūcài Su chai: Rau

7.水果 shuǐguǒ Suấy cuả: Hoa quả

 

(Visited 267 times, 1 visits today)