December 22, 2018

Học tiếng Trung bồi chủ đề ăn uống: Bạn muốn uống gì?


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng Trung bồi, chuyên mục dành riêng cho các bạn đi xuất khẩu lao động, du lịch. Hôm nay chúng ta học cách hỏi bạn muốn uống gì nhé!</b>

A: 你喝什麼?
nǐ hē shénme?
Nỉ hưa sấn mơ?
Cậu uống cái gì ?

B: 不用了。
bùyòng le.
Pú dung lơ.
Không cần đâu

A: 茶?水?果汁?
chá? shuǐ? guǒzhī?
Trá?suẩy?của chư?
Trà? Nước lọc hay nước hoa quả?

B: 謝謝,真的不用了。
xièxie, zhēnde bùyòng le.
Xiê xiê. Chân tợ pú dung lơ.
Cảm ơn, nhưng tôi thực sự không cần đâu.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.你 nǐ Nỉ: bạn

2.喝 hē hưa: uống

3.什麼 shénme Sấn mơ: cái gì

4.不用 bùyòng Pú dung: không cần

5.茶 chá trá: trà

6.水 shuǐ Suẩy: nước

7.果汁 guǒzhī Của chư: nước hoa quả

8.謝謝 xièxie Xiê xiê: cảm ơn

9.真的 zhēnde Chân tợ: thật sự

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.好喝 hǎohē Hảo hưa: uống ngon

2.不好喝 bù hǎohē Pu hảo hưa: uống không ngon

3.客氣 kèqi Khưa tri: khách khí

4.可樂 kělè Khửa lưa: cola\

5.咖啡 kāfēi Kha phây: cà phê

6.綠茶 lǜchá Luy trá: trà xanh

7.紅茶 hóngchá Húng trá: hồng trà

(Visited 446 times, 1 visits today)