January 21, 2019

Học tiếng Trung bồi: Chủ đề sở thích


Bất cứ ai học ngôn ngữ đều có bài học giới thiệu về bản thân đúng không nào? Và mục không thể bỏ qua đó chính là sở thích. Hôm nay chúng ta học câu ngắn hỏi về chủ đề sở thích nhé!

A:你的愛好是什麼?
nǐ de àihào shì shénme?
Nỉ tợ ai hao sư sấn mơ?
Sở thích của bạn là gì?

B:我喜歡打籃球。你喜歡嗎?

wǒ xǐhuan dǎ lánqiú. nǐ xǐhuan ma?
Úa xỉ hoan tả lán chiếu. ní xỉ hoan ma?
Tôi thích chơi bóng rổ. Bạn thích không?

A:我喜歡看,不喜歡打。
wǒ xǐhuan kàn, bù xǐhuan dǎ.
Úa xỉ hoan khan, pu xỉ hoan tả.
Tôi thích xem nhưng không thích chơi.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

1.愛好 àihào ai hao: Sở thích

2.是 shì sư: Là

3.什麼 shénme sấn mơ: Gì, cái gì

4.喜歡 xǐhuan xỉ hoan: Thích

5.打 dǎ tả: Chơi, đánh

6.籃球 lánqiú lán chiếu: Bóng rổ

7.看 kàn khan: Nhìn, xem

8.的 de tợ: Trợ từ kết cấu ( của)

TỪ VỰNG BỔ SUNG

1.聽音樂 tīng yīnyuè thinh in duê: Nghe nhạc

2.旅遊 lǚyóu lủy dấu: Du lịch

3.電視 diànshì ten sư: Tivi

4.電影 diànyǐng ten ỉnh: Phim

5.網球 wǎngqiú oảng chiếu: Quần vợt

6.運動 yùndòng uyn tung: Thể thao

(Visited 309 times, 1 visits today)