February 5, 2019

Học tiếng Trung bồi: Chủ đề chào hỏi


Cũng như tiếng Việt, tiếng Trung cũng có rất nhiều cách chào hỏi, hôm nay chúng ta học những câu chào hỏi quen thuộc nhé!

A: 你好!
nǐhǎo!
Ní hảo!
Xin chào!

B: 你好,你去哪兒?
nǐhǎo, nǐ qù nǎr?
Ní hảo, nỉ truy nả?
Chào, cậu dang đi đâu đấy?

A: 我去公司。你呢?
wǒ qù gōngsī. nǐ ne?
ủa truy cung sư. Nỉ nơ?
Tôi đến công ty, thế còn cậu.

B: 我去學校。
wǒ qù xuéxiào.
ủa truy xuế xeo.
Tôi đến trường.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

1.你好 nǐhǎo Ní hảo: xin chào
2.你 nǐ Nỉ: bạn
3.我 wǒ ủa: tôi
4.去 qù truy: đi
5.哪兒 nǎr Nả: ở đâu
6.公司 gōngsī Cung sư: công ty
7.學校 xuéxiào Xuế xeo: trường học

TỪ VỰNG BỔ SUNG

1.這兒 zhèr chưa: ở đây
2.那兒 nàr na: ở đó
3.辦公室 bàngōngshì Pan cung sư: văn phòng
4.商店 shāngdiàn Sang ten: cửa hàng
5.飯店 fàndiàn Phan ten: nhà hàng
6.咖啡廳 kāfēitīng Kha phây thinh: của hàng cà phê
7.公園 gōngyuán Cung doén: công viên
8.酒吧 jiǔbā Chiểu pa: quán bar

(Visited 1,195 times, 1 visits today)