December 23, 2018

Học tiếng trung bồi chủ đề ăn uống: Có thực đơn không? (bài 5)


Hy vọng với đoạn hội thoại ngắn này, bạn có thể tự tin yêu cầu phục vụ đưa thực đơn để có thể lựa chọn đồ ăn thức uống.

A: 請問有菜單嗎?
qǐng wèn yǒu càidān ma?
Trỉnh uân dẩu chai tan ma?
Xin hỏi có thực đơn không vậy?

B: 有的。請稍等。
yǒu de. qǐng shāoděng.
Dẩu tợ. trỉnh sao tẩng
Dạ có. Xin chờ một chút.

A: 好的。
hǎo de.
Hảo tợ
OK.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.請問 qǐng wèn  trỉnh uân: Xin hỏi
2.有 yǒu  dẩu: Có
3.菜單 càidān  chai tan: Thực đơn
4.請 qǐng  trỉnh: xin, mời
5.稍等 shāoděng     sao tẩng: chờ 1 chút
6.好的 hǎo de        hảo tợ: được

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.買單 mǎidān     mải tan: Tính tiền
2.好吃 hǎochī        hảo chư: thơm ngon
3.菜 cài    chai: Món ăn
4.湯 tāng     thang: Canh
5.點菜 diǎncài        tẻn chai: Gọi món

Chúc các bạn học tập vui vẻ

(Visited 230 times, 1 visits today)