November 19, 2018

Học tiếng Trung bồi: Cách mặc cả khi mua hàng


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng Trung bồi, hôm nay chúng ta sẽ học một số câu nói mặc cả khi đi mua hàng nhé!

A: 多少錢?

duōshǎo qián?

Tua sảo chén?

Bao nhiêu tiền?

B: 一百塊錢。

yībǎi kuài qián.

Y pải khoai chén.

100 tệ

A: 太貴了!

tài guì le!

Thai quây lơ!

Đắt quá!

B: 你說多少錢?

nǐ shuō duōshǎo qián?

Nỉ sua tua sảo chén?.

Anh trả bao nhiêu tiền?

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.多少 duōshǎo Tua sảo: Bao nhiêu

2.錢 qián chén: Tiền

3.一百塊錢 yībǎi kuài qián Y pải khoai chén: 100 tệ

4.太 tài Thai: Quá

5.貴 guì quây: Đắt

6.說 shuō sua: Nói

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.便宜 piányi Pén y: Rẻ

2.打折 dǎzhé Tả chứa: Giảm giá

3.最低價 zuìdījià Chuây ti che: Giá thấp nhất

4.賣 mài mai: Bán

5.划算 huásuàn Hóa xoan: Tính toán, có lợi nhất

(Visited 7,328 times, 1 visits today)