December 18, 2018

Học tiếng Trung bồi: Cách giới thiệu người thân đơn giản nhất


A: 我先介紹一下。
wǒ xiān jièshào yīxià.
ủa xen chiê sao ý xe.
Anh giới thiệu một chút.

A: 小周,這是我爸爸。
Xiǎo Zhōu, zhè shì wǒ bàba.
Xẻo châu, chưa sư ủa papa.
Tiểu Châu đây là bố của anh

A: 爸爸,這是小周。
bàba, zhè shì Xiǎo Zhōu.
Papa, chưa sư xẻo châu.
Bố, đây là Tiểu Châu.

B: 您好!
nínhǎo!
Nín hảo!
Chào bác.

C: 你好!
nǐhǎo!
Ní hảo!
Chào cháu.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:
1.我    wǒ    ủa:  tôi
2.先    xiān    xen: trước tiên
3.介紹    jièshào    Chiê sao: giới thiệu
4.一下    yīxià    Ý xe : một tý, một chút
5.週    Zhōu    Châu: Châu
6.這    zhè    chưa: cái này
7.是    shì    sư: là
8.爸爸    bàba    papa: bố
9.你好    nǐhǎo    Ní hảo: xin chào
10.您好    nínhǎo    Nín hảo: xin chào ( chào hỏi trang trọng)

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.媽媽    māma    mama: mẹ
2.姐姐    jiějie    Chiể chiê: chị gái
3.妹妹    mèimei    Mây mây: em gái
4.哥哥    gēge    Cưa cưa: anh trai
5.弟弟    dìdi    Ti ti: em trai

(Visited 226 times, 1 visits today)