November 5, 2018

Gần 15.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10/2018


Thời gian qua, thị trường xuất khẩu lao động tại Việt Nam diễn ra rất sôi động, số lượng lao động Việt Nam đăng ký đi làm việc tại nước ngoài năm 2018 đã vượt kế hoạch đề ra. Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc tại nước ngoài trong tháng 10 năm 2018 là 14.548 lao động.

Theo đó, những thị trường lao động thu hút được nhiều lao động Việt Nam phải kể đến thị trường Đài Loan: 5.373 lao động (1.557 lao động nữ), Nhật Bản: 8.078lao động (3.204 lao động nữ), Hàn Quốc: 522 lao động (46 lao động nữ), ngoài ra còn có một số thị trường khác như Malaysia: 64 lao động (34 lao động nữ), Rumania: 71 lao động nam, Algeria: 102 lao động nam, Ả rập – Xê út: 120 lao động (107 lao động nữ), Kuwait: 62 lao động nam …

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 116.675 lao động (41.636 lao động nữ) đã vượt chỉ tiêu đề ra và đạt 106,07% kế hoạch năm 2018.

Nguồn: xaluan.com

(Visited 28 times, 1 visits today)