December 22, 2018

Doanh nghiệp VN không phải nộp tiền vé máy bay, tiền thu dung cho lao động được gia hạn tại Đài Loan


Bộ LĐTBXH vừa có hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài Loan mà không phải về nước.

Theo công văn Bộ LĐTBXH gửi các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, liên quan đến quy định “bãi bỏ quy định lao động nước ngoài làm công việc quy định tại khoản 8 đến khoản 10, mục 1 Điều 46 Luật Dịch vụ việc làm khi hết hạn hợp đồng phải xuất cảnh 1 ngày” trong Điều 52 Luật Dịch vụ việc làm sửa đổi của Đài Loan có hiệu lực từ ngày 05/11/2016, cho phép lao động nước ngoài làm việc trên lãnh thổ, lãnh hải Đài Loan được ở lại làm việc theo hợp đồng mới mà không phải về nước.

Bộ LĐTBXH cho biết đã làm việc và thống nhất với phía Đài Loan về việc doanh nghiệp Việt Nam không phải tạm ứng tiền vé máy bay và tiền thu dung đối với người lao động do doanh nghiệp đã đưa đi nhưng bỏ hợp đồng tại kỳ hợp đồng mới sau khi được gia hạn tại chỗ

Vì vậy, nếu doanh nghiệp nhận được thông báo về việc phải tạm ứng tiền phí thu dung và vé máy bay hoặc yêu cầu giải quyết phát sinh đối với những lao động do doanh nghiệp đưa đi nhưng đã được gia hạn tại chỗ, doanh nghiệp kịp thời thông báo tới Cục Quản lý lao động nước ngoài để xác minh thông tin và phối hợp, hỗ trợ xử lý đảm bảo trong giới hạn trách nhiệm đã cam kết của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH cũng sẽ thống nhất với phía Đài Loan để chỉnh sửa nội dung Bản cam kết trong hồ sơ đề nghị phía Đài Loan cấp phép đưa lao động sang Đài Loan làm việc của các doanh nghiệp cho phù hợp với quy định.

Bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp báo cáo số lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc tại Đài Loan, hết hạn hợp đồng được gia hạn tại chỗ tính đến ngày 20/11/2018 để tiện theo dõi, quản lý số lao động do doanh nghiệp đã đưa đi được gia hạn tại chỗ. Đối với người lao động được gia hạn tại chỗ sau ngày 20/11/2018 trở đi, khi doanh nghiệp có lao động hết hạn hợp đồng với doanh nghiệp và được gia hạn tại chỗ thì được thực hiện việc cập nhật thông tin về lao động này.

Nguồn: toquoc.vn

(Visited 105 times, 1 visits today)