May 17, 2019

Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng tính


Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử tại lập pháp viện ngày 16/5, Đài Loan trở thành vùng lãnh thổ đầu tiên tại châu Á có luật riêng cho phép hôn nhân đồng tính.

Theo AP, lập pháp viện của Đài Loan ngày 16/5 phê chuẩn đạo luật mới cho phép các cặp đôi đồng tính hưởng đầy đủ các quyền pháp lý về hôn nhân gia đình, bao gồm cả những nội dung về thuế, bảo hiểm và quyền nuôi con.

Tiến trình điều chỉnh pháp luật được khởi động sau phán quyết vào tháng 5/2017 của Tòa án Hiến pháp Đài Loan. Tòa kết luận luật hôn nhân vào thời điểm đó là vi hiến khi chỉ quy định về hôn nhân “giữa một người nam và một người nữ”.

Tòa án Đài Loan đặt ra thời hạn hai năm để Lập pháp Viện điều chỉnh lại các quy định pháp luật phù hợp với phán quyết. Đạo luật mới được thông qua trễ gần một tuần so với hạn chót của tòa.

Đạo luật vừa được thông qua sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/5.

Người ủng hộ luật hôn nhân đồng tính tập trung bên ngoài lập pháp viện Đài Loan ủng hộ dự thảo luật do chính quyền của bà Thái Anh Văn đệ trình. Ảnh: AP.

Giới lãnh đạo đảng Dân chủ Tiến bộ của bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đương nhiệm tại Đài Loan, đã vận động loại bỏ kỳ thị đối với quan hệ đồng tính trong xã hội và hệ thống luật pháp từ thập niên 1990.

“Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội làm nên lịch sự và chứng minh cho thế giới rằng những giá trị tiến bộ cũng có thể phát triển tại xã hội Đông Á”, bà Thái nhấn mạnh trước cuộc bỏ phiếu lịch sử.

Hàng chục nghìn người ủng hộ đạo luật hôn nhân đồng giới đã đội mưa tập trung trước lập pháp viện Đài Loan chờ kết quả. Các nhà lập pháp phải lựa chọn giữa ba dự thảo luật, trong đó một dự thảo được đệ trình bởi nội các Đài Loan, còn hai dự thảo khác được xây dựng bởi các nhóm có lập trường bảo thủ, theo CNN.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng LGBTQ ủng hộ dự thảo do nội các Đài Loan xây dựng, dù điều này đồng nghĩa tạo nên những quy định riêng biệt với luật dành cho người dị tính. Một ví dụ điển hình là người đồng tính Đài Loan sẽ không được kết hôn với công dân từ một nước xem hôn nhân đồng tính là bất hợp pháp.

Theo ZingVn

(Visited 23 times, 1 visits today)