November 6, 2018

Đài Loan sẽ xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với sản phẩm dầu mỡ động vật từ Việt Nam


Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan chính thức công bố sẽ xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với sản phẩm dầu mỡ có nguồn gốc động vật đến từ Việt Nam. Lệnh xóa bỏ này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, vừa qua, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan chính thức công bố sửa đổi nội dung Phụ lục 3 và Điều 8 của “Biện pháp thực hiện kiểm tra có tính hệ thống đối với thực phẩm nhập khẩu”.

Trước đây vào cuối năm 2014, sau vụ việc dầu mỡ Việt Nam không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu vào Đài Loan nên Đài Loan đã công bố áp dụng “Biện pháp quản lý tạm thời đối với mặt hàng dầu mỡ nhập khẩu” từ Việt Nam. Theo đó, nước này đã tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm (dầu) mỡ bò, lợn, dê, cừu từ Việt Nam.

Bằng việc vào cuộc khẩn trương của các ban ngành của Việt Nam, vừa qua, phía Đài Loan đã chính thức xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đối với sản phẩm dầu mỡ có nguồn gốc từ động vật của Việt Nam và kể từ 01/01/2019.

Theo quy định này, các sản phẩm dầu mỡ có nguồn gốc từ động vật của Việt Nam nếu đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra có tính hệ thống và Bộ Tiêu chuẩn nhập khẩu của Đài Loan sẽ được phép nhập khẩu vào Đài Loan.

Nguồn: congluan.vn

(Visited 35 times, 1 visits today)