December 30, 2017

Đài Loan cung cấp thông tin lao động bằng tiếng Việt


Từ ngày 1.1.2018, Cơ quan Lao động Đài Loan sẽ đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp thông tin qua mạng về chuyển hợp đồng làm việc bằng 5 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, cho lao động người nước ngoài.

Theo CNA, hệ thống hiện nay chỉ sử dụng một ngôn ngữ là tiếng Hoa nên lao động nhập cư thường không hiểu rõ các chi tiết về chuyển hợp đồng làm việc, dẫn tới tranh chấp với người sử dụng lao động. Hệ thống mới sẽ cung cấp cho lao động nhập cư, chủ cũ cũng như chủ mới những thông tin về chuyển và tiếp nhận hợp đồng làm việc.

Ngoài tiếng Việt, hệ thống cung cấp thông tin mới còn sử dụng 4 ngôn ngữ khác, gồm Anh, Hoa, Indonesia và Thái. Hệ thống này sẽ được đưa vào trang thông tin Bảo vệ lao động nước ngoài hiện nay của Cơ quan Lao động Đài Loan, fw.wda.gov.tw/wda-employer, cũng với 5 ngôn ngữ nói trên.

(Visited 439 times, 1 visits today)