May 15, 2019

Đài Loan: 1 ổ trứng bọ xít đổi được 5 đài tệ


Hiện đang bùng phát nạn bọ xít ăn trái vải, năm nay tỷ lệ ra hoa của vải và nhãn chỉ đạt khoảng 20%, Cục Phòng kiểm dịch động thực vật lo ngại hiệu quả phòng chống bọ xít không cao, nên đã lập kế hoạch thu mua trứng bọ xít, như cô Hứa với trang phục bảo hộ kín mít thế này, nhiều nhất 1 lần có thể đổi được hơn 10 nghìn Đài tệ.
Người phụ nữ họ Hứa cho biết: “Bình thường tôi có đi làm, chúng tôi đơn thuần chỉ là vì, thực ra là vô tình thôi, cứ thử làm xem sao, bắt thử xem thế nào, thì cũng kiếm được chút đỉnh.”

Trái cây thất thu nông dân chuyển sang bắt côn trùng sâu hại

Có một nông dân trồng vải, vì năm nay thất thu, bọ xít gây nguy cơ cho trái vải khá cao, chi bằng gom trứng bọ xít đổi lấy tiền, lần nhiều nhất gom được hơn 5 nghìn ổ trứng đổi được hơn 26 nghìn đài tệ, cũng có thể bù thêm chút thu thập, theo Phòng Nông nghiệp huyện Chương Hóa cho biết, toàn huyện Chương Hóa hiện đã thu mua được hơn 120 nghìn ổ trứng bọ xít ăn vải.

Trưởng phòng Tô Khởi Hoài, Phòng C.tác nông nghiệp và bảo vệ T.vật huyện Chương Hóa cho biết: “Cho tới hôm qua, đã thu mua được gần 120 nghìn ổ trứng, tình hình thu mua tại các làng xã rất sôi nổi. Thành phố Chương Hóa xếp thứ nhất với hơn 5000 ổ trứng thu mua được, tiếp theo là đến Fen-Yuan và Yuan-Lin.”

Người dân vui vẻ kiếm thêm, 1 ổ trứng bọ xít đổi 5 Đài tệ

Ngày 1-5 Cục Phòng Kiểm dịch Động Thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp tuyên bố, sẽ kéo dài thời hạn thu mua trứng bọ xít thêm 2 tháng, và tăng giá thu mua từ 3 đài tệ lên thành 5 đài tệ/một ổ trứng, nhưng mọi người cho rằng bọ xít đẻ trứng từ tháng 2 – tháng 4, lẽ ra nên tăng giá thu mua ngay từ đầu, tới nay trứng bọ xít đã nở dần mới tăng giá thu mua thì không hiệu quả cho lắm.

Biên tập: Hải Yến

(Visited 395 times, 1 visits today)