May 14, 2019

Cơ quan hành chính Đài Loan mắc rất nhiều lỗi khi dịch văn bản sang tiếng Việt.


Cô Nguyễn Thị Hương sang Đài Loan đã hơn 15 năm cho biết, mỗi tuần hai lần cô đều đến Trung tâm y tế để hỗ trợ công việc phiên dịch. Cô nói trước đây thường bật cười mỗi khi nhìn thấy những biển hiệu dịch sang tiếng Việt bị sai, và tới khi cô gia nhập nhóm “Vì một tiếng Việt chuẩn” trên Facebook, qua chia sẻ mới phát hiện nhiều văn bản của các cơ quan hành chính Đài Loan mắc rất nhiều lỗi khi dịch sang tiếng Việt. Cô Nguyễn Thị Hương (阮氏香) – Giáo viên tiếng Việt tại Trường Đại học I-shou: “Nhiều người sinh sống ở đây như thế này, sao lại dịch một cách kỳ cục như thế. Các bạn rốt cuộc đang làm gì thế? Mọi người không phải rất quan tâm di dân mới chúng tôi hay sao? Kết quả lại dịch tệ như thế, lẽ nào không có người trợ giúp sao? Thật sự là không tôn trọng chúng tôi chút nào!”

Văn bản dịch sai cả từ, ngữ nghĩa cho đến ngữ pháp

Văn bản của chính phủ lại dịch sai từ, dùng sai ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp, như tờ rơi bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống khóa 14 sau khi dịch đã làm biến mất từ “Phó Tổng thống”, và thêm từ “quốc nội” dễ gây hiểu nhầm là bầu cả “Tổng thống nước ngoài”. Ngoài ra, các loại phiếu của Tổng Cục Bưu Điện dịch sang tiếng Việt cũng có rất nhiều sai sót. Nghiêm trọng nhất là “Cuộc diễn tập phòng không Vạn An số 41” bị dịch thành “Vạn Lý Trường Thành không quân số 41”. Ủy Ban Bầu cử Trung Ương cho biết, trong tương lai ngoài ủy thác cho công ty phiên dịch chuyên nghiệp, sẽ mời các đơn vị khác hiệu đính để nội dung phiên dịch chính xác hơn. Trưởng phòng Liêu Quế Mẫn (廖桂敏) – Ban Quy hoạch tổng hợp Ủy Ban Bầu cử Trung Ương: “Những bản dịch chuyên nghiệp ngoại trừ tiếng Anh, chúng tôi đều ủy thác cho công ty phiên dịch chuyên nghiệp. Về sau, chúng tôi cũng sẽ kiểm thảo lại, chúng tôi sẽ mời thêm đơn vị thứ ba để hiệu đính bản dịch”. Trưởng phòng Mã Văn Uyên (馬文淵) – Phòng kinh doanh thuộc Bưu điện Miêu Lật: “Chúng tôi có thể hơi gấp về thời gian, về điểm này chúng tôi cũng có sơ suất, chúng tôi sẽ mau chóng hiệu đính lại”.

Di dân mới kêu gọi nên quan tâm công tác phiên dịch hơn

Tổng Cục Bưu Điện nhấn mạnh sẽ mau chóng hiệu đính lại nhằm tránh đánh mất ý nghĩa “tiện ích” của bưu chính. Chính phủ đang tích cực đẩy mạnh chính sách hướng Nam mới, cộng đồng di dân mới cũng hy vọng chính phủ nên lưu ý hơn vấn đề phiên dịch văn bản, thể hiện sự tôn trọng đa văn hóa, chứ không nên qua loa cho xong việc.

Biên tập Tố Nga

(Visited 111 times, 1 visits today)