August 13, 2017

Chủ được khấu trừ các khoản nào vào lương hàng tháng của lao động Việt Nam tại Đài Loan


Bên cạnh các quy định về lương cơ bản, làm thêm giờ, nghỉ phép năm; các bạn đã, đang làm việc hoặc có dự định đi xuất khẩu lao động Đài Loan cần nắm rõ các khoản chủ sử dụng được và không được khấu trừ vào lương hàng tháng để bảo đảm quyền lợi của mình. Cụ thể:

Bảo hiểm y tế:
Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau: Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm y tế (4,69%) x Hệ số người lao động chi trả (30%).

Theo đó, với mức lương cơ bản 21009 đài tệ/tháng, người lao động phải nộp 296 đài tệ/ tháng tiền bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm lao động:

Mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau: Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (9,5%) x Hệ số người lao động chi trả (20%).

Theo đó, với mức lương cơ bản 21009 đài tệ/tháng, người lao động phải nộp 399 đài tệ/ tháng tiền bảo hiểm lao động.

Lưu ý: Trường hợp người lao động làm công việc giúp việc gia đình, khán hộ công gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động. Xem chi tiết tại http://bit.ly/bao-hiem-dai-loan

Thuế thu nhập cá nhân:

+ Cư trú =183 ngày trong năm: Mức thuế phải nộp của năm = [Tổng thu nhập năm – mức miễn trừ thuế – mức khấu trừ tiêu chuẩn – mức khấu trừ đặc biệt thu nhập lương] x 5%

Xem chi tiết cách tính tại http://bit.ly/thue-thu-nhap-dai-loan

Lưu ý: Môi giới hoặc chủ thuê không có quyền khấu trừ trước tiền thuế thu nhập đối với lao động giúp việc nhà.

– Phí môi giới (quản lý lao động)

+ Năm thứ nhất: 1.800 Đài tệ/tháng

+ Năm thứ 2: 1.700 Đài tệ/tháng

+ Năm thứ 3: 1.500 Đài tệ /tháng

Ăn ở:

+ Đối với lao động công xưởng, chủ có thể bị khấu trừ từ 0-2500 đài tệ. Mức khấu trừ tuỳ thuộc vào sự thoả thuận giữa chủ sử dụng và người lao động.

+ Đối với lao động giúp việc, khán hộ công gia đình, chủ có trách nhiệm lo ăn ở cho người lao động, không được khấu trừ vào lương.

Theo:LMK Vietnam- XKLD Đài Loan

(Visited 5,679 times, 1 visits today)