May 30, 2017

Chế độ thai sản cho lao động nước ngoài ở Đài Loan


Theo luật lao động, chủ thuê không được xa thải công nhân đang mang thai, mới sinh con hoặc đang nuôi con khi họ vẫn còn trong hợp đồng.

Ảnh minh họa

Chế độ nghỉ thai sản:

– Thời gian: 8 tuần

– Lương:

+ Nếu bạn làm việc tại công ty dưới 6 tháng bạn sẽ nhận được ½ lương căn bản trong thời gian nghỉ thai sản.

+ Nếu bạn làm việc trên 6 tháng thì bạn sẽ nhận được đầy đủ lương căn bản trong thời gian nghỉ thai sản.

Nếu chủ thuê vi phạm quy định này thì sẽ bị phạt với mức phạt lên đến 1.5 triệu Đài Tệ (US$49,900). Đồng thời, quyền thuê mướn lao động nước ngoài của người vi phạm sẽ bị thu hồi và chủ thuê sẽ bị cấm thuê lao động nước ngoài.

Bộ lao động cũng thông báo rằng vào tháng 8 năm ngoái, Đài Loan đã sửa đổi luật lao động để loại bỏ việc kiểm tra việc có thai khỏi danh sách những danh mục y tế cần kiểm tra cho lao động, để bảo vệ cho người mang thai và tôn trọng quyền con người quốc tế.

Theo Đạo luật về bình đẳng giới trong việc làm và các quy định về quản lý khám sức khoẻ của người nước ngoài được thuê mướn, Chủ thuê không được phân biệt đối xử hoặc xa thải công nhân nước ngoài nếu họ đang có thai hoặc sinh con trong thời gian làm việc tại Đài Loan.

Bộ lao động cũng nói rằng, nếu người lao động sinh con xong và có khả năng nuôi con trong thời gian làm việc tại Đài Loan thì họ được phép ở cùng con của mình.

Theo:vmwbo.com

(Visited 54,042 times, 1 visits today)