May 10, 2017

Cảnh báo: không được cầm hộ đồ khi đi máy bay


Chỉ vì lòng tốt của bạn, sự giúp đỡ và tin người. Có thể bạn sẽ đối mặt với án chung thân thậm chí là án tử hình, nếu cầm hộ hoặc giúp đồ trong đó có hàng … Cấm.

(Visited 927 times, 1 visits today)