August 12, 2019

Các cửa tiệm không được sử dụng ly chén sử dụng 1 lần


Hưởng ứng xu thế giảm rác thải nhựa trên trái đất, sau khi cấm sử dụng ống hút nhựa, Sở bảo vệ môi trường lại tiếp tục đưa ra biện pháp giảm lượng ly chén sử dụng 1 lần, ngoài cơ quan nhà nước và trường học, còn mở rộng đến các doanh nghiệp kinh doanh ngành ăn uống tại cửa hàng bách hóa, siêu thị, trung tâm mua sắm, ngay trong cửa tiệm cũng không được sử dụng ly chén dùng 1 lần.

Chuyên viên kỹ thuật Lý Nghi Hoa (李宜樺) Phòng quản lý phế liệu, Sở bảo vệ Môi trường nói: “Khi thực khách ăn uống ngay trong tiệm ăn tại các Cửa hàng bách hóa, Trung tâm mua sắm và siêu thị, chủ tiệm không được cung cấp ly chén dùng 1 lần, ngay cả việc quy hoạch không gian (của chủ tiệm), về phần vệ sinh dọn rửa trong cửa tiệm, có thể chủ tiệm cần có thời gian, cho nên họ (chính quyền địa phương) cần phải thảo luận rõ ràng với chủ tiệm, như vậy mới xác định được lịch trình của họ và báo cáo lại với chúng tôi.”

 Quy định mới ảnh hưởng đến 330 doanh nghiệp sản xuất

Sở Bảo vệ môi trường cho biết, các vật dụng sử dụng 1 lần trong ăn uống như chén dĩa, muỗng nĩa… đều nằm trong quy định mới này, dự tính sẽ có 330 doanh nghiệp trên toàn Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng. Chính quyền các huyện thị có thể dựa theo tình hình thực tế, báo cáo thời gian thực thi. Hiện nay tại 6 thành phố trực thuộc trung ương, có thành phố Đài Bắc cho biết sẽ hưởng ứng theo, nhưng cũng cần mở cuộc họp lắng nghe ý kiến, chưa xác định thời gian thực thi.

Chủ nhiệm La Tổ Trân (羅祖珍) Chuyên án Màu xanh hòa bình nói: “Chính phủ Trung ương đã đưa ra một căn cứ pháp lý, thế nhưng chúng tôi cũng rất hy vọng sau này Trung ương có thể thống nhất ngày tháng thực thi, để các chính quyền địa phương đồng nhất tuân theo. Bất luận là siêu thị hay là chuỗi cửa hàng tiện lợi thì đều đang mở rộng khu vực ăn uống tại chỗ, và sử dụng rất nhiều chén dĩa dùng 1 lần, còn các ly nhựa đựng thức uống chúng tôi cảm thấy chủ tiệm có thể thực hiện theo quy định giảm rác nhựa.”

 Kêu gọi thực hiện quy định tại chuỗi cửa hàng tiện lợi

Đoàn thể bảo vệ môi trường bày tỏ ý ủng hộ quy định mới, cũng hy vọng quy định này áp dụng luôn cho chuỗi cửa hàng tiện lợi, đồng thời định ra ngày tháng thực hiện. Bên cạnh đó cũng hy vọng các doanh nghiệp ngành ăn uống khác, tự động thay đổi chén dĩa dùng 1 lần bằng loại chén dĩa rửa xong dùng lại, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường.

Biên tập: Bích Ngân

(Visited 14 times, 1 visits today)