November 12, 2018

Bản tin Tiếng Việt: Tăng mức phạt đối với các vụ đem theo chế phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan


Mang chế phẩm thịt vào Đài Loan cao nhất phạt 300 ngàn   Để phòng ngừa sự du nhập của dịch tả lợn châu Phi từ Trung Quốc là vùng dịch bệnh phát triển khá nghiêm trọng, ngày 8-11 Viện Hành chính đã thông qua quy định, tăng mức phạt đối với các vụ đem theo chế phẩm thịt nhập cảnh vào Đài Loan từ 15 ngàn Đài tệ tăng lên thành 300 ngàn Đài tệ, và đặc biệt tăng cường tuyên truyền cho nhóm đối tượng hôn phối người Trung Quốc và người Việt Nam.   

Ông Hoàng Kim Thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan  cho biết: “Bởi vì rất nhiều trường hợp là hôn phối người Trung Quốc hoặc là người Việt Nam. Họ về nước và mang theo chế phẩm thịt khi nhập cảnh vào Đài Loan.”

Tập trung vào hôn phối người Trung Quốc, người Việt   Để phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nông nghiệp thông qua nhiều kênh để đẩy mạnh tuyên truyên, ngăn ngừa việc các chế phẩm thịt bị mang từ các nước về Đài Loan.

Theo: news.pts.org.tw

(Visited 135 times, 1 visits today)