September 26, 2018

Bắn pháo hòa chào mừng Quốc Khánh Đài Loan ở Hoa Liên)


2018年台灣國慶煙火-花蓮

(Bắn pháo hòa chào mừng Quốc Khánh Đài Loan ở Hoa Liên)

Thời gian: :10/10/2018

Địa điểm bắn pháo hoa:

花蓮港東防波堤

( Hualian gang dong fangbodi)

Thời gian bắn pháo hoa: 20:00-20:36

Địa điểm ngắm pháo hóa lý tưởng:

1. 海岸路段(文苑路口至民權四街口)(Haian luduan)

2. 美崙田徑場(Meilun tianjing chang)

3. 北濱公園( Beibin gongyuan)

4. 海濱街海堤(民宿街)(Haibin jie haidi)

5.東大門夜市(Dongdamen yeshi)

6.太平洋公園南濱段(Taipingyang gongyuan nanbinduan)

7.洄瀾灣步道(Huilan wan budao)

8.化仁海堤(Huaren haidi)

9.吉安海祭廣場(Jian haiji guangchang)

10. 國姓廟(Guoxing miao)

 

Kim Anh

(Visited 168 times, 1 visits today)