June 17, 2019

Bà Thái Anh Văn trở thành ứng viên được nội bộ đảng đề cử


Ngày 13/6 đảng Dân tiến công bố kết quả thăm dò dân ý qua điện thoại về ứng cử viên đại diện đảng Dân tiến tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới, tổng thống Thái Anh Văn với tỷ lệ ủng hộ 35.67% đã vượt qua cựu thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ đạt tỷ lệ ủng hộ 27.48%, dự kiến bà sẽ đại diện cho đảng Dân tiến ra tranh cử tổng thống năm 2020.

TT.Thái Anh Văn thắng Hàn Quốc Du và Kha Văn Triết 10%

Cuộc thăm dò dân ý lần này của đảng Dân tiến áp dụng cách đối chiếu 3 bên. Tỷ lệ ủng hộ bà Thái Anh Văn là 35,67%, so với Thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du với tỷ lệ 24,51%, Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết với tỷ lệ 22,70%, như vậy thì tỷ lệ ủng hộ bà Thái Anh Văn đều vượt trên 10%. Nếu so sánh giữa ông Lại Thanh Đức với ông Hàn Quốc Du và ông Kha Văn Triết, thì tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 27,48%, 23,47% và 27,38%, kết quả thăm dò cho thấy, bất kể là bà Thái Anh Văn hay ông Lại Thanh Đức thì đều có tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông Hàn Quốc Du và ông Kha Văn Triết.

(Visited 71 times, 1 visits today)