March 6, 2018

2 vườn Cafe đẹp nhất Tân Bắc


Dưới đây là 2 vườn cafe đẹp nhất Tân Bắc, Đài Loan

Địa điểm

淡水紫藤咖啡園

Dànshuǐ zǐténg kāfēi yuán

Vườn Café Đạm Thủy Địa điểm

Địa chỉ :

Địa điểm 1:

新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

Xīn běishì dànshuǐ qū tún shānli shítou cuò 2-1 hào

Số 1-2 Thạch Đầu, bên trong Đồn Sơn, quận Đạm Thủy, Thành phố Tân Bắc.

Địa Điểm 2

新北市淡水區忠寮裡竹圍子9-1號

Xīn běishì dànshuǐ qū zhōng liáo li zhú wéizi 9-1 hào

Số 1-9 Vườn trúc, bên trong Trung Liêu, quận Đạm Thủy, Thành phố Tân Bắc.

Thời gian mở cửa 8:00-18:00

Cách Đi

Địa Điểm 1 : Từ ga 淡水(Danshui) bắt xe buýt số 861,862,863,864,865,867 大屯橋站(Dà tún qiáo zhàn) thì xuống xe rồi đi bộ khoảng 10 phút.

Địa Điểm 2 Từ ga 淡水(Danshui) bắt xe buýt số 866,875,876,877 đi đến 天元宮站(Tiān yuángōng zhàn) đối diện chạm 7-11 sẽ có con đường nhỏ đi bộ khoảng 20 phút là đến.

Một số hình ảnh vườn cafe

 

 

 

Hương Trần

(Visited 1,073 times, 1 visits today)