April 20, 2018

1 vạn từ ghép thông dụng | Phần 4 (301-400)


Từ vựng hay dùng nhất trong tiếng Hoa hiện đại.

301 — 快樂 – kuàilè (khoai lưa): vui vẻ.

302 — 可愛 — kě’ài (khửa ai): đáng yêu.

303 — 進入 – jìnrù (chin ru): tiến vào, bước vào, đi vào.

304 — 能夠 – nénggòu (nấng câu): đủ.

305 — 完成 – wánchéng (oán chấng): hoàn thành.

306 — 昨晚 — zuó wǎn (chúa oản): tối hôm qua.

307 — 醫院 – yīyuàn (yi doen): bệnh viện.

308 — 不行 – bùxíng (pù xính): không được.

309 — 而已 – éryǐ (ớ ỷ): mà thôi.

310 — 上面 – shàngmiàn (sang mien): bên trên, phía trên.

311 — 樣子 – yàngzi (dang chự): hình dáng, dáng vẻ.

312 — 有趣 – yǒuqù (yểu chuy): có hứng.

313 — 真的 — zhēn de (trân tợ): thật mà.

314 — 部分 – bùfèn (pù phân): bộ phận.

315 — 要求 – yāoqiú (eo chiếu): yêu cầu.

316 — 糟糕 – zāogāo (chao cao): hỏng bét, gay go.

317 — 除了 – chúle (chú lờ): ngoài ra, trừ ra.

318 — 容易 – róngyì (rúng y): dễ dàng, dễ.

319 — 保持 – bǎochí (pảo chứ): duy trì, gìn giữ.

320 — 雖然 – suīrán (suây rán): mặc dù.

321 — 想到 – xiǎngdào (xẻng tao): nghĩ đến.

322 — 理解 – lǐjiě (lí chiể): hiểu biết.

323 — 證據 – zhèngjù (trâng chuy): chứng cứ, bằng chứng.

324 — 簡單 – jiǎndān (chẻn tan): đơn giản.

325 — 不同 – bùtóng (pù thúng): không giống, không cùng.

326 — 夫人 – fūrén (phu rấn): phu nhân.

327 — 父母 – fùmǔ (phu mủ): cha mẹ.

328 — 事實 – shìshí (sư sứ): sự thực.

329 — 飛機 – fēijī (phây chi): máy bay, phi cơ.

330 — 家庭 – jiātíng (chea thính): gia đình.

331 — 秘密 – mìmì (mi mi): bí mật.

332 — 屍體 – shītǐ (sư thỉ): thi thể, xác chết.

333 — 打開 – dǎkāi (tả khai): mở ra.

334 — 檢查 – jiǎnchá (chẻn chá): kiểm tra.

335 — 早上 – zǎoshang (chảo sang): buổi sáng.

336 — 玩笑 – wánxiào (oán xeo): đùa.

337 — 任務 – rènwù (rân u): nhiệm vụ.

338 — 現場 – xiànchǎng (xien chảng): hiện trường.

339 — 博士 – bóshì (puố sư): tiến sĩ.

340 — 直到 – zhídào (trứ tao): mãi đến, cho đến, tận đến.

341 — 緊張 – jǐnzhāng (chỉn trang): lo lắng, hồi hộp.

342 — 簡直 – jiǎnzhí (chẻn trứ): quả là, tưởng chừng, dứt khoát.

343 — 放棄 – fàngqì (phang chi): bỏ cuộc, từ bỏ.

344 — 小子 – xiǎozi (xẻo trự): người trẻ tuổi, con trai, thằng.

345 — 電視 – diànshì (ten sư): ti vi, vô tuyến.

346 — 大概 – dàgài (ta cai): khoảng, chừng.

347 — 的確 – díquè (tí chuê): đích thực.

348 — 回到 — huí dào (huấy tao): về đến.

349 — 男孩 – nánhái (nán hái): con trai

350 — 音樂 – yīnyuè (in duê): âm nhạc

351 — 身體 – shēntǐ (sân thỉ): thân thể, cơ thể

352 — 留下 — liú xià (liếu xia): lưu lại.

353 — 方式 – fāngshì (phang sư): phương thức, cách thức, kiểu.

354 — 美元 – měiyuán (mẩy doén): đô la mỹ.

355 — 監獄 – jiānyù (chen uy): nhà tù, nhà giam, nhà lao.

356 — 這邊 — zhè biān (trưa ben): bên này.

357 — 重新 – chóngxīn (chúng xin): lại lần nữa, làm lại từ đầu.

358 — 瘋狂 – fēngkuáng (phân khoáng): điên rồ.

359 — 收到 — shōu dào (sâu tao): nhận được.

360 — 其中 – qízhōng (chí trung): trong đó.

361 — 想法 – xiǎngfǎ (xéng phả): cách nghĩ, ý nghĩ.

362 — 紐約 – niǔyuē (niể duê): new york( Mỹ).

363 — 家裡 – jiālǐ (chea lỉ): trong nhà.

364 — 還要 — hái yào (hái hảo) : còn muốn, vẫn muốn.

365 — 後面 – hòumiàn (hâu men): phía sau, đằng sau.

366 — 帶來 — dài lái (tai lái): đem lại.

367 — 昨天 – zuótiān (chúa then): hôm qua.

368 — 不好 — bù hǎo (pù hảo): không tốt.

369 — 抓住 — zhuā zhù (troa tru): bắt được , túm được.

370 — 記錄 – jìlù (chi lu): ghi lại , ghi chép.

371 — 老兄 – lǎoxiōng (lảo xung): anh bạn, ông anh.

372 — 來自 – láizì (lái chư): đến từ.

373 — 大學 – dàxué (ta xuế): đại học.

374 — 照顧 – zhàogù (trao cu): chăm sóc.

375 — 太太 – tàitài (thai thai): bà lớn, bà chủ, bà xã, bà nhà.

376 — 聰明 – cōngmíng (chông mính): thông minh.

377 — 本來 – běnlái (pẩn lái): ban đầu, trước đây, lẽ ra, đáng lẽ.

378 — 加油 – jiāyóu (chea yếu): cố lên.

379 — 多久 – duōjiǔ (tuô chiểu): bao lâu.

380 — 並且 – bìngqiě (ping chiể): đồng thời, hơn nữa, vả lại.

381 — 直接 – zhíjiē (trứ chiê): trực tiếp.

382 — 對於 – duìyú (tuây úy): về, đối với.

383 — 突然 – túrán (thú rán): đột nhiên.

384 — 開槍 — kāi qiāng (khai cheng): mở súng.

385 — 除非 – chúfēi (chú phây): trừ khi,ngoài ra.

386 — 正常 – zhèngcháng (trâng cháng): thường thường.

387 — 死亡 – sǐwáng (sử oáng): chết, tử vong.

388 — 終於 – zhōngyú (trung úy): cuối cùng.

389 — 擁有 – yǒngyǒu (dúng yểu): có.

390 — 不再 — bù zài (pú chai): không lặp lại , ko có lần thứ 2.

391 — 咖啡 – kāfēi (khai phây): cà phê.

392 — 阻止 – zǔzhǐ (chú trử): ngăn trở, ngăn cản

393 — 想像 – xiǎngxiàng (xẻng xeng): tưởng tượng.

394 — 冷靜 – lěngjìng (lẩng ching): vắng vẻ, yên tĩnh, bình tĩnh.

395 — 方法 – fāngfǎ (phang phả): phương pháp, cách làm.

396 — 能力 – nénglì (nấng li): năng lực, khả năng.

397 — 完美 – wánměi (oán mẩy): hoàn mỹ.

398 — 目標 – mùbiāo (mu peo): mục tiêu.

399 — 有關 – yǒuguān (yểu quan): liên quan, hữu quan.

400 — 精神 – jīngshén (ching sấn): tinh thần.

(Visited 2,985 times, 1 visits today)